KALİTE

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

     

MERKEZMAN’nın temel anlayışı;

- Çalışanları sürekli eğitmek, motivasyonunu sağlamak ve çalışma alanlarında gerekli güvenlik önlemlerini almak,

- Kalite ve Çevre yönetim sistemlerinin gereklerine sürekli uymak ve etkinliğini iyileştirmek,

- Müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, bu istek ve ihtiyaçlara duyarlı olmak,

- Çevre kirliliğini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak  

- Uygulanabilir şartları yerine getirmek.

- Ürün kalitemizi sürekli geliştirmek için teknolojiye ve çalışanların gelişimine önem vermek,